NAŠE SLUŽBY

VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

 • hal průmyslových objektů a objektů občanské výstavby (nosné,nenosné a výplňové konstrukce)
 • stavebně technologických konstrukcí průmyslových provozoven (nosné a doplňkové konstrukce pro technologické celky)
 • technologických částí průmyslových provozoven (dílčí – samostatně funkční technologické celky, nebo jejich části)
 • zámečnické konstrukce rozmanitého typu (zábradlí, schodiště, plošiny, dělící příčky a stěny, apod.)
 • jeřábových drah včetně doplňujících konstrukcí (výstupy, plošiny, lávky)
 • montáž ocelových konstrukcí vlastní výroby (případně externího výrobce) hal, technologických zařízení
 • demontáže, opravy a rekonstrukce ocelových konstrukcí v externích provozovnách
 • opravy a generální opravy těžních věží
 • výškové a směrové vyrovnání (rektifikace) těžních věží, budov, stožárů, jeřábových drah (mimo pozemní dráhy)
 • ostatní zakázková výroba dle specifikace zákazníka
 • kontrolní měření geometrického tvaru pojezdových drah

VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÝCH DVEŘÍ

 • ocelové protipožární dveře EI 15-60, EW 15-90
 • ocelové dveře s deklarovaným prostupem tepla (termické dveře)
 • dveře s polodrážkou, bez polodrážky, kouřotěsné Sm, Sa
 • ocelová vrata
 • dveře, okna do čistých prostor
 • ocelové zárubně typové, rámové

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ - VÝROBA A MONTÁŽ

 • zdvihadel, pojízdných zdvihadel, mostových a portálových jeřábů
 • kompletní projektová činnost včetně statických výpočtů
 • kontrolní měření geometrického tvaru pojezdových drah, měření deformací (průhybů) hlavních nosníků a měření geometrie kol na mostových jeřábech

REVIZE ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

 • provádění inspekcí, revizí a revizních zkoušek  v oblasti zdvihacích zařízení
 • provádění běžných a podrobných prohlídek ocelových konstrukcí
 • zvláštní posouzení zdvihacích zařízení technikem – znalcem
 • geodetická měření jeřábových drah, jeřábů a ocelových konstrukcí
 • zpracování a vedení legislativní agendy (pasporty, evidence zdvihadel, plán prohlídek a revizní činnosti, systém bezpečné práce)
 • školení jeřábníků a vazačů včetně přezkoušení a vystavení příslušných dokladů

OPRAVY, ÚDRŽBA A SERVIS ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

 • strojní a elektro části
 • ocelových konstrukcí
 • pohotovostní služby

NAPIŠTE NÁM

NAPIŠTE NÁM