JSME REKTIMONT

Společnost REKTIMONT s.r.o. byla založena v roce 1990. Od zahájení své činnosti působíme v oblasti vyhrazených zdvihacích zařízení, ocelových konstrukcí a revizních činností.

V roce 1997 byla provedena transformace na společnost s ručením omezeným se sídlem

v Ostravě-Vítkovicích, kde máme vlastní výrobní, skladové a kancelářské prostory včetně školicího střediska.

V prosinci roku 2016 došlo ke změně vlastníka a společnost se stala součástí skupiny Alumont (www.alumont.cz).

Od počátku roku 2017 začala společnost působit v oblasti výroby a montáže protipožárních, nepožárních ocelových

dveří a prosklených stěn.

Na konci roku 2017 byl rozšířen náš výrobní program o ocelové kontejnery pro odpadové hospodářství.

„Kdo se nesnaží být lepším,
přestává být dobrým"

Své služby a pracovní činnosti nabízíme na základě dlouholetých praktických a odborných zkušeností našich pracovníků – inspekčních techniků OK a revizních techniků ZZ, techniků-znalců ZZ, svářečů se státní zkouškou, montérů OK, zámečníků apod., kteří vykonávají svoji činnost na základě osvědčení, certifikátů, autorizací apod.

Naše společnost je držitelem certifikátu č. 070 – 051065, kterým se osvědčuje zavedení a používání procesu svařování ve firmě

dle ČSN EN ISO 3834-2

Dále pak vlastníme osvědčení č. 1020-CPR-070045739, kterým se osvědčuje shoda řízení výroby pro konstrukční ocelové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce třídy provedení do EXC3 dle EN 1090-2+A1 v rozsahu navrhování a provádění (výroba).