VÝROBNÍ PROGRAM

Oblast ocelových konstrukcí

 • výroba a montáž ocelových konstrukcí dle specifikace zákazníkem (haly, jeřábové dráhy, mosty a technická zařízení)
 • opravy a rektifikace objektů (energomosty, těžní věže, budovy) v rámci odstraňování následků důlních škod
 • výroba a montáž lanových záchytných systémů na všech druzích konstrukcí
 • provedení znaleckých posudků všech druhů ocelových konstrukcí
 • kompletní projektová činnost včetně statických výpočtů
 • kontrolní měření geometrického tvaru (svislosti, deformace)
 • odstraňování následků důlních škod včetně provedení znaleckých posudků se stanovením cenových odhadů důlních škod
 • revize a zpracování odborných posudků stavebních a technologických objektů např. energomostů, těžních věží, stožárů a budov
 • kompletní realizace oprav technologických zařízení, realizace staveb na klíč

Oblast zdvihacích zařízení

 • výroba zdvihadel, pojízdných zdvihadel, mostových a portálových jeřábů do nosnosti 20 000 kg
 • výroba a opravy závěsných prostředků (traverzy, C-háky) včetně atypických dle přání zákazníka
 • výroba a montáž lanových záchytných systémů pro zajištění bezpečného pohybu pracovníků ve výšce a nad volnou hloubkou provádějících údržbu a opravy
 • výroba nosičů drátů, palet pro skladování, regálů a různých zámečnických výrobků
 • výroba, montáž i demontáž všech typů jeřábových drah včetně doplňujících konstrukcí (výstupy, plošiny, lávky)
 • výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
 • kompletní projektová činnost včetně statických výpočtů
 • kontrolní měření geometrického tvaru pojezdových drah, měření deformací (průhybů) na mostových jeřábech, ocelových konstrukcích a speciálních technologických zařízeních
 • rektifikace jeřábových drah mostových i portálových jeřábů, (pozemních (dočasných) i vyvýšených)
 • kontrolní měření geometrie pojezdových kol jeřábu
 • měření a seřízení geometrie pojezdových kol jeřábu
 • opravy, GO, rekonstrukce a modernizace všech typů zdvihadel, pojízdných zdvihadel, jeřábů a regálových zakladačů se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy
 • revizní a inspekční činnost na zdvihacích zařízeních včetně zvláštních posouzení a činnost vyplývající z pozice technika - znalce zdvihacích zařízení
 • proškolení obsluh zdvihacích zařízení včetně přezkoušení a vystavení příslušných dokladů

Oblast stavebních objektů

 • stavební a montážní činnost včetně likvidačních prací
 • inspekce, prohlídky a odborné posudky staveb
 • opravy staveb
 • zdvihací práce s využitím hydraulických zařízení

Adresa:

REKTIMONT s.r.o.
Prokopa Velikého 1160/10
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká republika

Telefon:

+420 599 525 931

Fax:

+420 599 529 918

Email:

info@rektimont.cz