PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost REKTIMONT byla založena v roce 1990. Od svého začátku působila v oblasti vyhrazených zdvihacích zařízení, ocelových konstrukcí a revizních činností.

V roce 1998 byla provedena transformace na společnost s ručením omezeným se sídlem v Ostravě-Vítkovicích, kde má společnost vlastní výrobní, skladové a kancelářské prostory včetně školicího střediska.

Své služby a pracovní činnosti nabízí společnost na základě dlouholetých praktických a odborných zkušeností pracovníků - inspekčních techniků OK a revizních techniků ZZ, techniků-znalců ZZ, svářečů se státní zkouškou, montérů OK, zámečníků, apod., kteří vykonávají svoji činnost na základě osvědčení, certifikátů, autorizací apod.:

 • TIČR (bývalé ITI Praha)
 • OBÚ Ostrava
 • ČKAIT
 • Krajského soudu v Ostravě
 • ČSMM-L Praha
 • a na základě ostatní platné legislativy ČR, odborných institucí a skupin

REKTIMONT s.r.o. nabízí tyto činnosti:

 • komplexní inženýrsko-dodavatelskou činnost v oblasti oprav a staveb
 • výrobu, montáž a servis ocelových konstrukcí
 • výrobu, montáž a servis vyhrazených zdvihacích zařízení
 • rektifikaci ocelových konstrukcí hal, těžních věží, stožárů elektrického vedení, jeřábových drah včetně kontrolního zaměření geometrického tvaru
 • projektovou činnost ve výstavbě
 • revizní činnost, inspekce a zvláštní posouzení v oblasti zdvihacích zařízení
 • kontrolní prohlídky ocelových konstrukcí
 • zpracování odborných posudků včetně znaleckých v oborech zdvihacích zařízení a stavebnictví
 • poradenskou a konzultační činnost v oblasti ocelových konstrukcí a zdvihacích zařízení
 • provádění odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí v oboru zdvihacích zařízení
 • pronájem nebytových prostor (např. kanceláří, školicího střediska)

Ve snaze zvýšit prestiž společnosti a přizpůsobit se legislativě a předpisům Evropské unie získala naše společnost v roce 2013 Certifikát č. 070-045732, kterým se osvědčuje zavedení a používání procesu svařování ve firmě dle ČSN EN ISO 3834-2, Certifikát č. 1020-CPR-070045739, kterým se osvědčuje shoda řízení výroby pro konstrukční ocelové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce třídy provedení do EXC3 dle EN 1090-2+A1 v rozsahu navrhování a prováděné (výroba).

Adresa:

REKTIMONT s.r.o.
Prokopa Velikého 1160/10
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká republika

Telefon:

+420 599 525 931

Fax:

+420 599 529 918

Email:

info@rektimont.cz